Garda de corp


Cartea de vizită a DASKO SECURITY este echipa de agenţi de pază, calificaţi pentru a asigura paza şi protecţia persoanelor. Caracterizaţi de o formă fizică ireproşabilă şi dotaţi cu echipament corespunzător oricăror situaţii, gărzile de corp DASKO SECURITY oferă beneficiarilor un grad foarte ridicat de siguranţă şi confort. Indiferent de solicitările clienţilor, agenţii vor construi sistemul de protecţie şi securitate, astfel încât să acopere circumstanţele neprevăzute. Sub forma unei prezenţe discrete sau vizibile, în funcţie de solicitările clienţilor, echipa DASKO SECURITY analizează riscurile, stabileşte traseul, comunică permanent cu echipa de intervenţie rapidă, preîntâmpină incidentele etc. Echipele de escortă şi gărzile de corp dau dovadă de discreţie, profesionalism, abilităţi de comunicare şi viteză de reacţie în situaţii de criză.

Conform normelor art. 50 al Legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, responsabilităţile specifice gărzii de corp sunt:

✔ să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;

✔să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;

✔ să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;

✔ să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;

✔ să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;

✔să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;

✔să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.ContactStr. Podisului nr. 6, Cod Postal: 700620, Iasi

Tel.: 0232-20.98.63, Fax: 0232-21.18.21, E-mail: office@daskosecurity.ro