Paza cu agent


DASKO SECURITY efectuează paza fixă a obiectivelor cu agenţi de pază şi protecţie special pregătiţi, atestaţi conform prevederilor legale şi instruiţi pentru astfel de activităţi. Aceştia efectuează constant proceduri de antrenament şi sunt testaţi periodic, cu scopul de a-şi menţine forma fizică la standardele impuse şi o cotă superioară de vigilenţă.

Atribuţiile agentului de pază:
Conform art. 48 al Legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, responsabilităţile agentului de pază sunt:

✔ să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;

✔ să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;

✔ să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;

✔ să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

✔ să înştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

✔ în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

✔ în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;

✔ să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;

✔ să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;

✔ să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

✔ să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;

✔ să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

✔ să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea DASKO SECURITY despre aceasta;

✔ să respecte consemnele generale şi particulare ale posturilor.ContactStr. Podisului nr. 6, Cod Postal: 700620, Iasi

Tel.: 0232-20.98.63, Fax: 0232-21.18.21, E-mail: office@daskosecurity.ro